Συνάντηση 17

Γρήγορο ερώτημα: «Πιστεύετε ότι η τηλεόραση και οι άλλες ηλεκτρονικές συσκευές βλάπτουν την υγεία μας;»

Advertisements